Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР отбелязва Международния ден на Черно море