Басейнова дирекция Черноморски район

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за наличие на мазни петна

По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от крайбрежните морски води в района около скалите на град Ахтопол. Ще бъдат извършени анализи по следните физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.

Ахтопол3  Ахтопол2