Басейнова дирекция Черноморски район

Световни дни на мигриращите птици

    Тази година темата е “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Целта е да се повиши общественият интерес върху ефекта, който има ползването на земята върху мигриращите птици и върху екосистемите, от които те зависят. По време на кампанията се организират фестивали, образователни програми и наблюдения на птици.  

     Всяка година все повече от местата, необходими на мигриращите птици, намаляват или изчезват напълно. В голяма степен, причина за това е и човешката дейност, например урбанизацията, интензивното земеделие и обезлесяването могат да нарушат мрежата от използваните от птиците хабитати по техния миграционен път. Устойчивото ползване на земята е важно за намаляване на човешкото влияние върху природните ресурси като водата, почвата, храните, растенията и животните, включително мигриращите птици.
    Световните дни на мигриращите птици са глобална инициатива, посветена на мигриращите птици и поощряване на тяхното опазване в световен мащаб. Кампанията се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Това са международни договори, които се администрират от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

     Официален сайт на кампанията: http://www.worldmigratorybirdday.org/2011

12 май 2011 г.