Басейнова дирекция Черноморски район

РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция