Басейнова дирекция Черноморски район

Медиен конкурс

КОНКУРС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

 МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ – 31 ОКТОМВРИ

     Медиен конкурс „Нашето общо Черно море 2010” организира Черноморската мрежа на неправителствените организации, заедно с НПО и медийни партньори. Цели се активизиране на общественото участие в решаването на проблеми от екологично значение. Конкурсът се провежда за осми пореден път, като акцентът е поставен върху опазването на биологичното разнообразие на Черно море и крайбрежието.

 

     Ще бъдат отличени медийни творци в категориите:

    -  електронни медии;

    -  печатни медии;

    -  фотография.

     Могат да участват материали, публикувани в периода: 1 ноември 2009 – 28 октомври 2010 год., която дата е й крайна за предаване на материалите.

    За информация – сайта на ЧМНО:  http://www.bseanetwork.org/bg/index.html