Басейнова дирекция Черноморски район

Резултати от еднократно пробонабиране от крайбрежните води на к.к „Слънчев ден“