Басейнова дирекция Черноморски район

Новини - 04-11-2011год.

     Заместник-министър Ивелина Василева ще открие първата парламентарна сесия на Младежки воден парламент, организирана от четирите дирекции за басейново управление на водите - Варна, Благоевград, Плевен и Пловдив.
Събитието е на 4 ноември 2011 г., петък, от 13:30 часа, в Пловдив, зала „Тракия” на хотел Дедеман Тримонциум Принцес, ул. „Капитан Райчо” 2.
     Заместник-министър Василева ще поздрави участниците в сесията - ученици и студенти от Стара Загора, София, Каварна, селата Челопеч и Чавдар, Благоевград и Пловдив.
     Първата парламентарна сесия се провежда два месеца след учредяването на Младежкия воден парламент през август т.г. Целта на инициативата е да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за ценностната ориентация на младите хора и за формиране на активна гражданска позиция.
     Идеята за създаването на Младежки воден парламент в България бе представена по време на проведената през март т. г. в Пловдив международна конференция на тема „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”, посветена на Световния ден на водата - 22 март и 10-годишнината на Рамковата директива по водите. Тя е заимствана от опита на френската Агенция по водите «Артоа-Пикарди» и Международния офис по водите, които подкрепят тази инициатива, стартирала във Франция и развила се в страните от Европейския съюз.