Басейнова дирекция Черноморски район

Проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България

Проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“

16.03.2015 г.

Проект № 47590

Бенефициент:

Басейнова Дирекция за Черноморски район – Варна (БДЧР - Варна)

Продължителност: 02.01.2015 г. – 28.02.2017 г.

AAP Project service unit:

AAP-info@uba.de  

www.uba.de/en/advisory-assistance-programme  

www.uba.de/en/project-database-advisory-assistance-programme

Изпълняваща организация:

„Fresh Thoughts Consulting”,

 Authofstr. 4/7, A-1130Viena,Austria

 www.fresh-thoughts.eu;

  Допълнителна информация относно проекта може да намерите на страницата на Германската Федерална агенция по околна среда (German Federal Environment Agency - UBA):

http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/sustainability-strategies-international/cooperation-eeca-centraleastern-european-states/project-database-advisory-assistance-programme/implementation-of-the-marine-strategy-framework

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/40-34-en.pdf

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/40-34-de_0.pdf

виж повече - тук

 

Ръководство за разработване на програма от мерки за опазване на морската среда в България по прилагане на член 13 Рамкова директива за морска стратегия на ЕС (2008/56/ЕО)

BG  EN

  

На 21 март 2017 год., в хотел „Swiss-Belhotel Dimyat” във Варна се проведе заключителна среща, организирана в рамките на проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България - разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“.
   Основната цел на двугодишния проект, финансиран от Германската федерална агенция по околна среда (UBA), бе да подпомогне Басейновата дирекция „Черноморски район“ в процеса на разработване на националната програма от мерки за опазване и подобряване на състоянието на морската околна среда и нейното докладване пред Европейската комисия, както и започване на процеса по прилагане на заложените мерки.
   В рамките на срещата бяха обсъдени и планирани предстоящи действия за стартиране изпълнението на програмата от мерки, както и начините за по-добро сътрудничество между компетентните органи и заинтересованите страни. Споделен беше германския опит.
   Сред участниците в заключителната среща по проекта бяха експерти от UBA Германия, представители от Министерството на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, МРРБ, Министерство на енергетиката и техни регионални подразделения, Областните управители на Варна и Добрич и черноморски общини, браншови и неправителствени организации и университети.


Встъпителен семинар със заинтересованите страни (03 юни 2015 г.)