Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Обществени консултации на проект на План за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район” уведомява обществеността и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени консултативни срещи, във връзка с провежданите обществени консултации на проекта на План за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027:

•     27.05.2024 г.: за области Варна и Добрич - поречията на Добруджански Черноморски реки и река Провадийска. Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“, бул. „Христо Ботев“ 3А от 10.00 часа.

•     28.05.2024 г.: за области Шумен, Търговище и Разград - поречието на река Камчия). Място на провеждане: гр. Шумен, Хотел „РУБО“, ул. „ Гиньо Писков“ №1, от 10.00 часа.

•     29.05.2024 г.: за области Бургас, Сливен и Ямбол - поречията на Севернобургаски, реки, Южнобургаски реки, Мандренски реки, реките Велека и Резовска. Място на провеждане: гр. Бургас, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ №129 от 10.00 часа.

Проектът на Плана за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027 може да намерите - тук

15.05.2024 г.

Почистване на морски плаж- инициатива по проект SCIRENA-Black Sea

На 20 април, служители на Басейнова дирекция и доброволци почистиха плажната ивица на централен плаж във Варна.

Мероприятието бе проведено в изпълнение на дейност 2 „Обучение и информиране на обществеността” по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“( SCIRENA-Black Sea) и по повод Деня на Земята.

Темата на екокампанията тази година „Планета срещу пластмаси“ съответства на целите на проект SCIRENA-Black Sea, а именно - повишаване на обществената осведоменост относно въздействието на морските отпадъци върху морската среда.

За поредна година, по-голямата част от събраните по плажната ивица отпадъци бяха с пластмасов произход.

23.04.2024 г.

... За повече информация

Планета срещу пластмаси

Един чудесен неделен ден с кауза. Министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров, експерти от Дирекцията, деца, родители и доброволци от Организацията на българските скаути се присъединиха  към инициативата, с която отбелязват Световния ден на Земята. Всички заедно почистиха част от брега на язовир “Георги Трайков” до село Аспарухово. Нека изградим един по‐добър свят, в който децата израстват като активни и щастливи млади хора, ангажирани с проблемите на природата и обществото и заедно за "Планета срещу пластмаса".

21.04.2024 г.

22 април 2024 г. Денят на Земята - „Планета срещу пластмаси“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ заедно със скаутските клубове „Владислав Варненчик“ – Варна, „Креслив орел” - Шумен и „Ястребите” – Шабла/Дуранкулак ще почистят част от брега на язовир „Георги Трайков“ до село Аспарухово.
Заповядайте и Вие с Вашите семейства, заедно със скаутите да помогнем на природата и да дадем добър пример на децата ни, защото всичко зависи от нас.

Датата е 21.04.2024 г. (неделя) от 10.30 ч. Сборен пункт - село  Аспарухово, в края на улица „Васил Левски“.

Заедно можем повече! Очакваме Ви!

19.04.2024 г.

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

05.04.2024 г.

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. БДЧР публикува за консултации с обществеността проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Планът може да намерите тук

 

... За повече информация

страница 1 от 227

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>


Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Зелен телефон:0886 406 816. Предприети действия

Оперативна програма Околна среда

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство

Портал за отворени данни