Басейнова дирекция Черноморски район

Доклад 2010г.

       Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски басейнов район за 2010 г., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции:

     Докалда може да бъде изтеглен в PDF формат - изтегли

  • Приложение 1 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли
  • Приложение 2 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли
  • Приложение 3 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли