Басейнова дирекция Черноморски район

AOP_9043693 MARLEN

Публична покана с ID № 9043693 от 08.07.2015 г.
Публикуван на: 08 Юли 2015, Четвъртък 17:50 

Информация към публичната покана
Публикуван на: 08 Юли 2015, Четвъртък 17:50 

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” обществена поръчка.
Публикуван на: 22 Юли 2015, Сряда 09:06 

ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” обществена поръчка.
Публикуван на: 29 Юли 2015, Сряда 15:30 

РЕШЕНИЕ № 1 за прекратяване на процедура по проведена обществена поръчка.
Публикувано на: 29 Юли 2015, Сряда 15:30