Басейнова дирекция Черноморски район

ОП_00889-2015-0002

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В  ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

Решение (входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-064111/02.12.2015 г.)
Публикувано на: 02 Декември 2015, Сряда 17:00

Обявление (входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-064115/02.12.2015 г.)
Публикувано на: 02 Декември 2015, Сряда 17:00

Документация
Публикувана на: 02 Декември 2015, Сряда 17:00

СЪОБЩЕНИЕ по чл.27, ал.2 от ЗОП - тук
02 Декември 2015, Сряда 17:00

На вниманието на всички заинтересовани страни:
Отговор на въпрос №1 постъпил на 15 Декември 2015 г. във връзка с ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В  ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“ - тук.
21 Декември 2015, Понеделник 10:30

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на оферти по открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в  Черноморски район за басейново управление на водите“, ОП 00889-2015-0002 - тук.
Публикувана на: 30 Декември 2015, Сряда 17:00

Протокол № 1 - тук.
Публикуван на: 19 Януари 2016, Вторник 13:30

Протокол № 2 - тук.
Публикуван на: 19 февруари 2016, Петък 11:30

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите“, ОП 00889-2015-0002 – тук.
Публикувано на: 19 февруари 2016, Петък 11:30  

ПРОТОКОЛ № 3 - тук
Публикувано на: 2 март 2016, Сряда 14:10

Решение за класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” - тук
Публикувано на: 2 март 2016, Сряда 14:10

Информация за освобождаване на гаранции за участие - тук
Публикувано на: 11 май 2016, Сряда 14:00

Договор № 337 от 13.04.2016 г.  - тук
Публикувано на: 11 май 2016, Сряда 14:00

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - тук
Публикувано на: 22 февруари 2017, Сряда 17:00